Trzeci trening AMI edukacji przedszkolnej Montessori w Polsce rozpocznie się w listopadzie 2018 r. i potrwa do lipca 2019 r.

Sylwetka trenera

Maria Roth jest nauczycielem Montessori AMI 3-6 od 1970r., koncentrując swoje wysiłki na integracji dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku Montessori. Swój dyplom AMI otrzymała z własnoręcznym podpisem Mario Montessori, który był również jednym z jej egzaminatorów. W 1975r. rozpoczęła z nim bliską współpracę w Milwaukee (USA), jednocześnie przygotowując się do objęcia roli ternera. Jej starania doprowadziły do otwarcia pierwszego kursu AMI edukacji specjalnej Montessori w 1976r. w Monachium (Niemcy). Jej dyplom trenerski AMI podpisem opatrzyła Renilde Montessori, wnuczka Marii Montessori. Od 1984r. do 1998r. współtworzyła Międzynarodową Akademię Rehabilitacji Rozwojowej W 1983r. założyła międzynarodowe przedszkole i szkołę, które nadal prężnie działają. W 1999r. powołała do życia organizację Montessori Internationales Ausbildungszentrum e. V. , która zajmuje się organizacją inicjatyw edukacyjnych i skupia sympatyków metody Montessori. Maria Roth znana jest ze swojej otwartości i serdeczności; niestrudzenie szerząc myśl Marii Montessori w coraz to nowych zakątkach świata. Teraz czas na Polskę!

Terminy

Trening podzielony został na następujące moduły:

 1. 12.11.2018 - 22.11.2018
 2. 21.01.2019 - 02.02.2019
 3. 04.03.2019 - 23.03.2019
 4. 08.04.2019 - 25.04.2019
 5. 17.06.2019 - 21.07.2019


Teoria metody Montessori

Maria Montessori zawsze podkreślała, że nie posiada żadnej tajemnej mocy, lecz potrafi obserwować dziecko i zrozumieć jego potrzeby. Mówiła, że jeśli chcemy osiągnąć jej efekty edukacyjne, musimy postępować dokładnie tak, jak ona. Kurs daje wyczerpującą wiedzę odnośnie wszystkich aspektów teoretycznych metody, kształtując w nauczycielu kompetencje do samodzielnej pracy z dziećmi.

Ćwiczenia praktycznego życia

Metoda kładzie nacisk na wspieranie samodzielności dziecka. Ćwiczenia praktycznego życia wyposażają dziecko w kompetencje niezbędne do wykonania fundamentalnych czynności samoobsługowych oraz dbania o otoczenie. Chcąc wychować odpowiedzialnego człowieka musimy rozpocząć pracę wystarczająco wcześnie i obdarzyć dziecko zaufaniem.


Ćwiczenia sensoryczne

Dziecko uczy się poprzez doświadczenia, które gromadzi dzięki swoim zmysłom. Materiały Montessori umożliwiają dziecku poznanie w najbardziej naturalny sposób – wykorzystując zmysł dotyku, słuchu, wzorku, węchu i smaku. Maria Montessori tak skonstruowała materiały, aby do końca oddawały dokładnie tę cechę, czy relację na której zależy nam w procesie edukacyjnym.

Edukacja językowa

Najnowsze badania naukowców potwierdzają spostrzeżenia Marii Montessori sprzed ponad 100 lat o zdolnościach dziecka do uczenia się języka swojego otoczenia. Podczas treningu trener omawia nie tylko aspekty teoretyczne nauki języka, ale przede wszystkim praktyczną stronę tworzenia materiału językowego oraz jego wykorzystania w środowisku Montessori.

   

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy


  Pobierz formularz PDF