Trzeci trening AMI edukacji przedszkolnej Montessori w Polsce rozpocznie się w czerwcu 2019 r. i potrwa do lutego 2020 r.

Sylwetki trenerek

Nathalie Justine pochodzi z Francji, gdzie od wielu lat wykłada w Instytucie Montessori w Paryżu u boku Patrici Spinelli. Posiada bogate doświadczenie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w autentycznym środowisku Montessori.
Megan Trezise pochodzi z USA a swój warsztat pracy opiera na metodzie Montessori w połączeniu z interwencją i pomocą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Terminy

Trening podzielony został na następujące moduły:

 1. 03.06.2019 - 14.06.2019
 2. 29.07.2019 - 21.08.2019
 3. 14.10.2019 - 25.10.2019
 4. 02.12.2019 - 20.12.2019
 5. 06.01.2020 - 17.01.2020
 6. 03.02.2020 - 21.02.2020


Teoria metody Montessori

Maria Montessori zawsze podkreślała, że nie posiada żadnej tajemnej mocy, lecz potrafi obserwować dziecko i zrozumieć jego potrzeby. Mówiła, że jeśli chcemy osiągnąć jej efekty edukacyjne, musimy postępować dokładnie tak, jak ona. Kurs daje wyczerpującą wiedzę odnośnie wszystkich aspektów teoretycznych metody, kształtując w nauczycielu kompetencje do samodzielnej pracy z dziećmi.

Ćwiczenia praktycznego życia

Metoda kładzie nacisk na wspieranie samodzielności dziecka. Ćwiczenia praktycznego życia wyposażają dziecko w kompetencje niezbędne do wykonania fundamentalnych czynności samoobsługowych oraz dbania o otoczenie. Chcąc wychować odpowiedzialnego człowieka musimy rozpocząć pracę wystarczająco wcześnie i obdarzyć dziecko zaufaniem.


Ćwiczenia sensoryczne

Dziecko uczy się poprzez doświadczenia, które gromadzi dzięki swoim zmysłom. Materiały Montessori umożliwiają dziecku poznanie w najbardziej naturalny sposób – wykorzystując zmysł dotyku, słuchu, wzorku, węchu i smaku. Maria Montessori tak skonstruowała materiały, aby do końca oddawały dokładnie tę cechę, czy relację na której zależy nam w procesie edukacyjnym.

Edukacja językowa

Najnowsze badania naukowców potwierdzają spostrzeżenia Marii Montessori sprzed ponad 100 lat o zdolnościach dziecka do uczenia się języka swojego otoczenia. Podczas treningu trener omawia nie tylko aspekty teoretyczne nauki języka, ale przede wszystkim praktyczną stronę tworzenia materiału językowego oraz jego wykorzystania w środowisku Montessori.

   

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy


  Pobierz formularz PDF