„Developing Mental Operations in the Brain in Education from Scientific Viewpoint” "Naukowe spojrzenie na rozwijanie operacji intelektualnych w mózgu w procesie edukacji”

The Secret of Childhood

Early childhood development, an educational method, and the relation of the child to society. The new-born child who is not only a body ready to function as a body, but also has a spiritual embryo with latent psychic capacities. The essence of the Montessori Method. Learn from the children, observing, helping, presenting, rather than teaching or forcing. The adult must play a low-key role; the child chooses his own materials to work with and learns from them because they interest him. Free choice creates concentration, no punishment and reward.

Kto

Dr Steve Hughes

Kiedy

11 grudnia 2015, godz. 9.00- 16.00

Gdzie

Aula wykładowa WSE UAM, ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu

Program konferencji

• Co mówi nam najnowszy dorobek neurologii o edukacji? • Czy edukacja może optymalnie wspierać rozwój mózgu? • Dlaczego w większości szkół nie udaje się tego osiągnąć? • Zarys historii edukacji tradycyjnej – jak szkoła stała się szkołą. • Dlaczego tradycyjna edukacja działa dla niektórych, a nie dla wszystkich? • Kto wygrywa w szkole? • Szkoła dla mózgu, czyli jak alternatywne metody mogą wpływać na lepszy rozwój mózgu 

Zarejestruj się!
Zapytaj o indywidualny harmonogram wpłat


registration@amipoland.pl