Kochać dziecko, to znaczy służyć mu tak dalece, jak to możliwe.Czym jest AMI

AMI (The Association Montessori Internationale) zrzesza stowarzyszone centra szkoleniowe na całym świecie. Wszystkie afiliowane centra oferują kursy kwalifikacyjne zakończone uzyskaniem dyplomu AMI - dokumentu uznawanego i rozpoznawalnego na całym świecie. potwierdzającego jakość i autentyczność. Kursy oferowane przez AMI przygotowują dorosłych do pracy z dziećmi na następujących etapach rozwojowych:

  • Assistants to Infancy (Asystent Wczesnego Dzieciństwa) (0-3)
  • Primary (Przedszkolny) (3-6)
  • First Plane (I etap rozwojowy) (0-6)
  • Elementary (Szkolny – II etap rozwojowy) (6-12)
Trwają obecnie prace nad udokumentowaniem wiedzy dotyczącej edukacji Montessori dla grupy wiekowej 12-18 lat oraz nad wprowadzeniem i udostępnieniem wiedzy oraz przeszkoleniem nauczycieli dla tego etapu rozwoju człowieka Wszystkie centra szkoleniowe zapewniają wysoce wykwalifikowanych nauczycieli AMI. Nauczyciele AMI mają wsparcie merytoryczne od zespołu pedagogicznego doświadczonych doradców upewniających się, że zasady pedagogiki Marii Montessori są podtrzymane. Studenci są egzaminowani przez niezależnych egzaminatorów wybranych przez AMI, którzy także dbają o utrzymanie najwyższych standardów i integralności programów kursów AMI. Niektóre centra szkoleniowe AMI służą także swoim lokalnym społecznościom prowadząc kursy poza placówką centra szkoleniowego AMI.

Pedagogika Naukowa

Integralność pedagogiczna AMI to gwarancja najwyższego poziom perfekcji w praktycznym stosowaniu pedagogiki Montessori. Jest dokładnym wzorcem tego, jak Maria Montessori wyobraziła sobie swoją metodę. Standardy pedagogiczne AMI zapewniają, że autoryzowane szkoły AMI oferują program, który pozwala dzieciom na rozwój ich fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego potencjału. Jednocześnie AMI zapewnia, że metoda jest spójna i zgodna z treścią kursów szkoleniowych AMI na całym świecie. Scientific Pedagogy Group (SPG) nieprzerwanie prowadzi badania, analizy oraz przegląda bieżące badania dotyczące rozwoju dziecka i edukacji, a także gwarantuje, że kursy AMI spełniają najwyższe, możliwe standardy implementacji. SPG zbiera także informacje dotyczące dzieci i praktyk Montessori z wszystkich zakątków świata, żeby zapewnić zgodność, spójność i uniwersalność podejmowanych inicjatyw.


Nauczyciel musi dać lekcję, zasiać ziarno i zniknąć; obserwując i czekając.

 

Zarejestruj się!
Zapytaj o indywidualny harmonogram wpłat


registration@amipoland.pl