Albumy dokumentują pracę wykonaną przez studenta. Zawierają instrukcje użycia materiałów wraz z ilustracjami. Ich wykonanie jest niezbędną częścią kursu.


Wypełnij teraz formularz zgłoszeniowy

W programie kursu przewidziano odpowiednią ilość godzin na praktyczne ćwiczenia z materiałem pod okiem trenera. Taka forma pracy przygotowuje studenta do lepszego wypełnienia roli przewodnika Montessori dla dzieci między 3. a 6. rokiem życia.


Wypełnij teraz formularz zgłoszeniowy

Po ukończeniu kursu student przystępuje do egzaminu pisemnego i ustnego.


Wypełnij teraz formularz zgłoszeniowy

Obecność na min. 90% zajęć jest obowiązkowa do ukończenia kursu.


Wypełnij teraz formularz zgłoszeniowy
 

Zarejestruj się!
Zapytaj o indywidualny harmonogram wpłat


registration@amipoland.pl